11 października 2013 r. Walne Zebranie OSP ORM wprowadziło zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Zmiany wiążą się z rozszerzeniem profilu działalności, a tym samym zmianie uległa nazwa... nazywamy się więc Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie  W skład OSP JRS wchodzą Grupa Ratownictwa Medycznego oraz świeżo powołana Grupa Poszukiwawcza z Psami
.