ZARZĄD
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GŁOGOWIE

Prezes - Natalia Ucinek

Naczelnik - Artur Starczewski

z-ca Naczelnika - Adrian Kocik

Skarbnik - Bartosz Gburek

Sekretarz - Anna Fiałkowska